Επαγγελματικός Οδηγός Καβάλας

Κατηγορία (ες): Υδραυλικοί

ΠΑΛΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): Θερμοϋδραυλικός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΠΑΛΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οδός: ΣΥΛΙΒΡΙΑΣ 42
Τηλέφωνο: 2510244292, 6973373440
Ημερομηνία προσθήκης: 12.7.2011  Επισκέψεις: 111
Στις ελεύθερες καταχωρήσεις τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι περιορισμένα

2009©Kavalacity.net