Επαγγελματικός Οδηγός Καβάλας
Οι δικηγόροι της Καβάλας
kavalacitynet

Δικηγόροι

Σε αυτό το σημείο δε μπορείτε να κάνετε καταχωρήσεις. Πρέπει να μεταβείτε στις υποκατηγορίες.

ΛΕΩΝΤΖΑΚΟΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΕΩΝΤΖΑΚΟΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ40

Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510224405
ΚΟΥΦΑΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΥΦΑΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5Τηλέφωνο: 2510836641
ΛΑΣΠΑ-ΜΑΥΡΟΥ Ο. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΛΑΣΠΑ-ΜΑΥΡΟΥ Ο. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 1

Κέντρο
Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510833251
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8ΑΤηλέφωνο: 2510830501
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΟΜΟΝΟΙΑΣ 60Τηλέφωνο: 2510227811
ΓΕΩΡΓΙTΣΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΙTΣΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΑ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30ΑΤηλέφωνο: 2510833664
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 16ΑΤηλέφωνο: 2510835151
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20Τηλέφωνο: 2510833131
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ Α. ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5Τηλέφωνο: 2510837852
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κατηγορία (ες): Δικηγόροι
Οδός: ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΔΟΙΡΑΝΗΣ 40Τηλέφωνο: 2510224921

2009©Kavalacity.net