Εκτύπωση

Αποτελέσματα Κοινωφελούς εργασίας από το Εργατικό Κέντρο

Συγγραφέας: eykk.gr.... Δημοσίευση στη κατηγορία Τοπικά

Σας άρεσε το άρθρο?
(1 ψήφος, μέση τιμή 4.00 από τα 5 αστέρια)

eykkΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΧ 5.104/1/2012

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10ημέρου, μέχρι 3 Μαΐου, να προσέλθουν στο ΕΥΚ Καβάλας (9:00 – 13:00) και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας, προσκομίζοντας σε φωτοτυπία τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.

Κατεβάστε: Έντυπο Αποδοχής (doc)

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ 14307, Τ.Κ 11510) με συστημένη επιστολή, εντός τριών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.

Κατεβάστε: Υπόδειγμα ένστασης (doc)

Καθώς αρκετοί από τους επιλεγέντες ενδέχεται να συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (των τριών ΜΚΟ) οι πίνακες των προσληπτέων θα αναθεωρηθούν μετά την παρέλευση του 10ημέρου.

Σημαντική σημείωση: Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτα ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό.

Πινάκας Προσληπτέων (pdf)

Πίνακας Απορριπτέων (pdf)

Πίνακας Κατάταξης κατά Αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (pdf)

Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά Βαθμολογίας (pdf)

ΠΗΓΗ: eykk.gr
Tweet it
Tweet it