Εκτύπωση

Εργασιακές αλλαγές με τις ευλογίες της τρόικα

Δημοσίευση στη κατηγορία Ο Γιάννης Προμούσας γράφει...

Σας άρεσε το άρθρο?
(0 ψήφοι, μέση τιμή 0 από τα 5 αστέρια)

Τη χρονιά που πέρασε, ψηφίστηκαν μεταξύ άλλων, κάποιοι νόμοι που αφορούν εργασιακά θέματα καταγγελίας συμβάσεων, αποζημιώσεων και ζητήματα συμβάσεων όπως οι λεγόμενες επιχειρησιακές συμβάσεις.Πρόκειται για νομοθετήματα που έχουν φυσικά τις ευλογίες της τρόικα και γέρνουν σαφώς τη ζυγαριά προς όφελος των εργοδοτών.

ergasiako1Οι νόμοι 3863/2010 και 3899/2010, έρχονται να αναταράξουν τα δεδομένα και να αλλάξουν αρκετά από όσα ίσχυαν και προβλέπονταν ως τώρα σύμφωνα με τους νόμους 2112/1920  και 3198/1955, των οποίων οι περισσότερες διατάξεις εφαρμόζονται και σήμερα.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρούμε  είναι οι μεταβολές στα ποσά των αποζημιώσεων με ή χωρίς προειδοποίηση, αλλά και του χρόνου προειδοποίησης των εργαζομένων. Όπως φαίνεται στους πίνακες που παραθέτουμε παρακάτω, καθορίζονται νέοι χρόνοι προειδοποίησης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και νέο αναλογούν ποσό οφειλόμενης αποζημίωσης.

Σύμφωνα και με τα όσα προέβλεπε και το επικυωποιημένο μνημόνιο του Ν.3845/2010, μεγιστοποιήθηκε το δοκιμαστικό διάστημα των 2 μηνών σε 12 μήνες, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι  αν ένας εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου απολυθεί πριν συμπληρώσει 1 έτος εργασίας, δεν δικαιούται αποζημίωση.

Εξίσου σημαντική είναι και η αλλαγή στο τρόπο καταβολής της τμηματικής αποζημίωσης. Η τροποποίηση αυτή γίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα όταν η αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, μπορεί να καταβληθεί τμηματικά. Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει άμεσα το ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές 2 μηνών και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές 2 μηνών.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι δεν έχει αλλάξει ότι ίσχυε για τους εργαζόμενους που απασχολούνται περισσότερα από 15 συνεχόμενα έτη στον ίδιο εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος που αποχωρεί έστω και οικιοθελώς, δικαιούται το ήμισυ της οφειλόμενης αποζημίωσης.

Μια πολύ σημαντική αλλαγή είναι δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους εργοδότες να συνάπτουν επιχειρησιακή σύμβαση με τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της ισχύουσας κλαδικής σύμβασης. Βασική προϋπόθεση είναι να προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Ας μη ξεχνάμε τι προέβλεπε το μνημόνιο: «Οι όροι των ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων κλαδικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και των εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι όροι των κλαδικών συμβάσεων εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και με απόφαση του Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής».

Επίσης το επικαιροποιημένο του Αυγούστου προέβλεπε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων» καθώς και ότι «η Κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει την διάταξη του Νόμου 1876/1990 που επιτρέπει στο Υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις».

Το ζητούμενο βέβαια είναι αν θα μείνουμε σε αυτές τις αλλαγές ή θα υπάρξουν πιέσεις  από την τρόικα για πρόσθετες, ενόψει της τέταρτης δόσης του δανείου.

Ίδωμεν !!!!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

(Τακτικές αποδοχές)

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

 

 

 

 

   έως 12 μήνες*

- *

εως 12 μήνες*

-*

-*

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

12 μήνες - 2 έτη

1 >>

1 μήνας + 1/6

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

2 έτη - 4 έτη

2 μήνες

1 μήνας + 1/6

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

4 έτη - 5 έτη

2 >>

1,5 μήνες + 1/6

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

5 έτη - 6 έτη

3 >>

1,5 μήνες + 1/6

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

6 έτη - 8 έτη

3 >>

2 μήνες + 1/6

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

8 έτη - 10 έτη

3 >>

2,5 μήνες + 1/6

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

10 έτη - 11 έτη

4 >>

3 μήνες + 1/6

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

11 έτη συμπληρ.

4 >>

3,5 μήνες + 1/6

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

12 >> >>

4 >>

4 μήνες + 1/6

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

13 >> >>

4 >>

4,5 μήνες + 1/6

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

14 >> >>

4 >>

5 μήνες + 1/6

17 έτη συμπληρωμένα

13 μηνών

15 >> >>

5 >>

5,5 μήνες + 1/6

18 έτη συμπληρωμένα

14 μηνών

16 >> >>

5 >>

6 μήνες + 1/6

19 έτη συμπληρωμένα

15 μηνών

17 >> >>

5 >>

6,5 μήνες + 1/6

20 έτη συμπληρωμένα

16 μηνών

18 >> >>

5 >>

7 μήνες + 1/6

21 έτη συμπληρωμένα

17 μηνών

19 >> >>

5 >>

7,5 μήνες + 1/6

22 έτη συμπληρωμένα

18 μηνών

20 >> >>

6 >>

8 μήνες + 1/6

23 έτη συμπληρωμένα

19 μηνών

21 >> >>

6 >>

8,5 μήνες + 1/6

24 έτη συμπληρωμένα

20 μηνών

22 >> >>

6 >>

9 μήνες + 1/6

25 έτη συμπληρωμένα

21 μηνών

23 >> >>

6 >>

9,5 μήνες + 1/6

26 έτη συμπληρωμένα

22 μηνών

24 >> >>

6 >>

10 μήνες + 1/6

27 έτη συμπληρωμένα

23 μηνών

25 >> >>

6 >>

10,5 μήνες + 1/6

28 έτη συμπληρωμένα

24 μηνών

26 >> >>

6 >>

11 μήνες + 1/6

 

 

27 >> >>

6 >>

11,5 μήνες + 1/6

 

 

28 >> >>

6 >>

12 μήνες + 1/6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

από 2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια + 1/6

από 1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια + 1/6

απο 2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια + 1/6

απο 5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια + 1/6

απο 10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια + 1/6

απο 15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια + 1/6

απο 20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια + 1/6

απο 25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια + 1/6

απο 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια + 1/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

2009©Kavalacity.net